• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ຂ່າວສານ

ວາລະສານ

ດາວໂຫລດ

ຮັບຟັງຫົວຂໍ້ : ການຄຸ້ມຄອງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ


 

ຮັບຟັງຫົວຂໍ້ : ການຄຸ້ມຄອງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ


 

ແຈ້ງການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ຫຼັກສູດ ປທ ນິຕິສາດ,ຫຼັກສູດ ປທ ກົດໝາຍທຸລະກິດ


 

ແຈ້ງການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ຫຼັກສູດ ປທ ນິຕິສາດ,ຫຼັກສູດ ປທ ກົດໝາຍທຸລະກິດ


 

ແຈ້ງເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງປາຖະກະຖາພິເສດ


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

Sonenaly Nanthavong

November 12 at 9:36 PM

Today we had a good chance to welcome prosecutors who are very experts from the Ministry of Justice, Japan (JICA)
Moreover, we did exchange and share knowledge on legal systems both in Laos 🇱🇦and Japan 🇯🇵 
👉🏻👉🏻👉🏻 Prosecutors#FLP students

 


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

Sonenaly Nanthavong

November 12 at 9:36 PM

Today we had a good chance to welcome prosecutors who are very experts from the Ministry of Justice, Japan (JICA)
Moreover, we did exchange and share knowledge on legal systems both in Laos 🇱🇦and Japan 🇯🇵 
👉🏻👉🏻👉🏻 Prosecutors#FLP students

 


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

Sonenaly Nanthavong

November 12 at 9:36 PM

Today we had a good chance to welcome prosecutors who are very experts from the Ministry of Justice, Japan (JICA)
Moreover, we did exchange and share knowledge on legal systems both in Laos 🇱🇦and Japan 🇯🇵 
👉🏻👉🏻👉🏻 Prosecutors#FLP students

 


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ,2018 ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາປີທີໜື່ງໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີ  ,ທ່ານ ພູວົງ ວິໄລແສງ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ,ພ້ອມທັງ 5 ພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທຸກພະແນກພາຍໃນ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ຈຸປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາໄດຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄະນະ,ຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ,ພະແນກການເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ,ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະໃນເວລາພົວພັນວຽກງານຫລື ອື່ນໆ.


 

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

ຄູ-ອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ,ໃນວັນທີ 7,ເດືອນພະຈິກ,ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ.

Sonenaly Nanthavong

November 12 at 9:36 PM

Today we had a good chance to welcome prosecutors who are very experts from the Ministry of Justice, Japan (JICA)
Moreover, we did exchange and share knowledge on legal systems both in Laos 🇱🇦and Japan 🇯🇵 
👉🏻👉🏻👉🏻 Prosecutors#FLP students

 


 

ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ

Copyright ©2018 flp.nuol.edu.la - Design by Hostingflow.com
f t g m

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສະຖິຕິພະນັກງານ

ສະຖິຕິນັກສຶກສາ