Preaload Image

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

1. ສະຫາຍ ປທ ນາງ ວິສຸດາ ຈອມມະນີຈັນ ເປັນເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ຮາກຖານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມຊ
2. ສະຫາຍ ປທ ປັນຍາສັກ ແສງອ່ອນແກ້ວ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ຮາກຖານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມຊ
3. ສະຫາຍ ປທ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ວົງວັນນະໄຊ ປະທານກວດກາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມຊ
4. ສະຫາຍ ປທ ບຸນເລີດ ຊາພັກດີ ເປັນຄະນະ
5. ສະຫາຍ ປຕ ນາງ ວິໄລວັນ ທຳມະວົງ ເປັນຄະນະ

lo