Preaload Image

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຍີນດີຕອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ຄະນະ ນິຕິສາດ - ລັດທະສາດ ວິທະຍາເຂດດອນນົກຂຸ້ນ ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ

ເບີໂທຕິດຕໍ່

+85621 312010
+85621 352801

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

flp@nuol.edu.la

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ວິທະຍາເຂດດອນນົກຂຸ້ມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານ ດອນນົກຂູ້ມ, ເມືອງສີສັກຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສົງເມວຂໍ້ຄວາມຕິດຕໍ່ເຮົາ

[contact-form-7 id="4" title="Contact form 1"]

ສະຖານທີ່ຕັ້ງແຜນທີ່ ຂອງຄະນະ

lo