Preaload Image
03
ເດືອນມີນາ
7
ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮອງຮັບ AUN-QA ຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ພາກວິຊາກົດໝາຍອາຍາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄນລ)
12:00 AM - 12:00 AM
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ຄໍາວ່າ AUN-QA ໝາຍເຖີງຫຍັງ ? AUN-QA: ເຄືອຂ່າຍການປະກັນຄຸນນະພາບມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) AUN-QA ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1998, ພ.ສ 2541 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກົນໄກການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະມາຊິກໃຫ້ໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ ເຊີ່ງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ...

03
ເດືອນມີນາ
4
ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮອງຮັບ AUN-QA ຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ພາກວິຊາກົດໝາຍທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄນລ)
12:00 AM - 12:00 AM
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ຄໍາວ່າ AUN-QA ໝາຍເຖີງຫຍັງ ? AUN-QA: ເຄືອຂ່າຍການປະກັນຄຸນນະພາບມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) AUN-QA ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1998, ພ.ສ 2541 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກົນໄກການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະມາຊິກໃຫ້ໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ ເຊີ່ງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ...

03
ເດືອນມີນາ
8
ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮອງຮັບ AUN-QA ຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ພາກວິຊາກົດໝາຍແພ່ງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄນລ)
12:00 AM - 12:00 AM
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ຄໍາວ່າ AUN-QA ໝາຍເຖີງຫຍັງ ? AUN-QA: ເຄືອຂ່າຍການປະກັນຄຸນນະພາບມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) AUN-QA ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1998, ພ.ສ 2541 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກົນໄກການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະມາຊິກໃຫ້ໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ ເຊີ່ງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ...

18
ເດືອນກຸມພາ
Before You Say Goodbye01
ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮອງຮັບ AUN-QA ຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ພາກວິຊາລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄນລ)
12:00 AM - 12:00 AM
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ຄໍາວ່າ AUN-QA ໝາຍເຖີງຫຍັງ ? AUN-QA: ເຄືອຂ່າຍການປະກັນຄຸນນະພາບມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) AUN-QA ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1998, ພ.ສ 2541 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກົນໄກການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະມາຊິກໃຫ້ໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ ເຊີ່ງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ...

18
ເດືອນກຸມພາ
Self-Assessment Report ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA)01
ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮອງຮັບ AUN-QA ຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ພາກວິຊາພົວພັນສາກົນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄນລ)
12:00 AM - 12:00 AM
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ຄໍາວ່າ AUN-QA ໝາຍເຖີງຫຍັງ ? AUN-QA: ເຄືອຂ່າຍການປະກັນຄຸນນະພາບມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) AUN-QA ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1998, ພ.ສ 2541 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກົນໄກການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະມາຊິກໃຫ້ໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ ເຊີ່ງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ...

18
ເດືອນຕຸລາ
ກອງປະຊຸມເປິດກ້ວາງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ
8:00 AM - 5:00 PM
ຄະນະນິຕິສສາດ-ລັດຖະສາດ

Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris itae erat conuat

15
ເດືອນຕຸລາ
64879449_2342100282519678_3624965944150851584_n
ມຊ. ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17 ແລະອາຊຽນ +3 ຄັ້ງທີ 7 ພາບບັນຍາກາດ
8:00 AM - 5:00 PM
ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງ ມຊ

Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris itae erat conuat

11
ເດືອນຕຸລາ
71951176_2694071237303631_4101374698854547456_n
ງານວັນຄູແຫ່ງຊາດ
9:00 AM - 5:00 PM
ຄະນະລັດຖະສາດ-ນິຕິສາດ

ມື້ນີ້ ຄນລ ຈັດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019

01
ເດືອນກັນຍາ
thai
ຄະນະອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນລາດສະທານີ ປະເທດໄທ
8:00 AM - 5:00 PM
ຄະນະ ນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກັນຍາ ຫາ ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2019, ຄະນະອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານອົງການແບັບຊິໂຄ ແລະ ພະນັກງານມູນນິທິເອເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງໄປມະຫາວິທະຍາອຸບົນລາດຊະທານີ ຈັງຫວັດອຸບົນ, ປະເທດໄທ ເພື່ອທັດສະນະສຶກສາ ແລະ...

lo